[vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text]

VEILIGHEIDSINFORMATIE ROVEQ REINIGINGSMIDDELEN

Het volledige veiligheidsinformatieblad is op verzoek verkrijgbaar (contact). Voor professionele gebruikers geldt dat deze na aankoop digitaal wordt toegezonden.

SAFETY INFORMATION ROVEQ CLEANERS

The full safety data sheet is available upon request (contact us). Professional users: The safety data sheet is sent to you digitally after purchase.

SICHERHEITSINFORMATIONEN ROVEQ CLEANERS

Der vollständige Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhältlich (Kontakt). Profi-Anwender: Sicherheitsdatenblatt wird nach dem Kauf digital zugeschickt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1464513914273{background-color: #f2f2f2 !important;}”]Superontkalker LIQUID (NL)

Superdescaler LIQUID (EN)

Superentkalker LIQUID (DE)

 

Superontkalker GEL (NL)

Superdescaler GEL (EN)

Superentkalker GEL (DE)

 

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1444166540800{background-color: #f2f2f2 !important;}”]Toiletreiniger (NL)

Toilet cleaner (EN)

Toilettenreiniger (DE)

 

Glasreiniger (NL)

Glass cleaner (EN)

Glasreiniger (DE)

 

Industriële ontvetter (NL)

Industrial degreaser (EN)

Industrieller Entfetter (DE)[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_column_text css=”.vc_custom_1444170468330{background-color: #f2f2f2 !important;}”]Hygiënische reiniger (NL)

Hygienic cleaner (EN)

Hygienereiniger (DE)

 

 

 

 

 

 

 

.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444170820620{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;background-color: #f2f2f2 !important;border-color: #1e73be !important;}”]

ROVEQ SUPERONTKALKER LIQUID

NEDERLANDS:

 • Verwijdert kalk effectief
 • Geschikt voor gebruik in apparaten en leidingen

Toepassing: Verwijdert kalk effectief en is veilig te gebruiken op RVS, de meeste kunststoffen en geverfde oppervlakken. Onder meer geschikt voor het ontkalken van apparaten en leidingen. Niet gebruiken op kalkhoudende materialen.

Gebruiksaanwijzing: Gebruik onverdund of verdund met maximaal 10 delen water. De verkalkte delen volledig onderdompelen in de oplossing totdat de aanslag loslaat. Aanslag eventueel losborstelen. Grondig naspoelen met water.

Ingredienten: Sulfaminezuur 10-30%

Veiligheidsinformatie: 

WAARSCHUWING: H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P321 Specifieke behandeling vereist (zie aanwijzingen op dit etiket). P337+313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Terug naar overzicht.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444160338121{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

ROVEQ SUPERDESCALER LIQUID

ENGLISH:

 • Removes scale effectively
 • Suitable for use in appliances and pipes

Removes scale effectively and is safe to use on stainless steel, most synthetic materials and quality paint finishes. Suitable for many purposes, such as descaling appliances and pipes. Do not use on calcareous materials.

Instructions: Use undiluted or diluted with a maximum of 10 parts water. Completely immerse the scaled parts in the solution until the scale has loosened. Use a brush if needed. Rinse thoroughly with water.

Contains: SULPHAMIC ACID 10-30%.

Safety information 

WARNING: H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. P264 Wash hands thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P305+351+338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P321 Specific treatment (see instructions on this label). P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice.

Back to overview.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444167631854{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

ROVEQ SUPERENTKALKER LIQUID

DEUTSCH:

 • Entfernt Kalk effektiv
 • Für Apparate und Leitungen geeignet

Entfernt Kalk effektiv und ist sicher in der Anwendung bei Edelstahl, den meisten Kunststoffen und bemalten Oberflächen. Unter anderem geeignet zum Entkalken von Apparaten und Leitungen. Nicht anzuwenden bei kalkhaltigen Materialien.

Anleitung: Unverdünnt oder verdünnt anwenden mit maximal 10 Anteilen Wasser. Die verkalkten Teile vollständig in die Lösung eintauchen bis der Kalkanschlag sich gelöst hat. Den Kalkanschlag eventuell mit Hilfe einer Bürste ablösen. Gründlich mit Wasser nachspülen.

enthält: Sulfaminsäure 10-30%.

Sicherheitsinformationen:

Warnung: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P264 Nach Gebrauch handen gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P302+352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.. P305+351+338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P321 Besondere Behandlung (siehe Anweisung auf diesem Kennzeichnungsetikett). P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Züruck zur liste.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444161116510{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;background-color: #f2f2f2 !important;border-color: #1e73be !important;}”]

ROVEQ SUPERONTKALKER GEL

NEDERLANDS:

 • Verwijdert kalk effectief
 • Direct aan te brengen op kalkaanslag

Toepassing: Verwijdert kalk effectief en is veilig te gebruiken op RVS, de meeste kunststoffen en geverfde oppervlakken. De gel hecht zich optimaal aan het oppervlak en werkt lang en grondig door. Niet gebruiken op kalkhoudende materialen.

Gebruiksaanwijzing: Kan direct worden aangebracht op de kalkaanslag. Aanslag eventueel losborstelen. Grondig naspoelen met water.

Ingredienten: Sulfaminezuur 1-10%

Veiligheidsinformatie: 

WAARSCHUWING: H315 Veroorzaakt huidirritatie. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P302+352 BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen. P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Terug naar overzicht.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444161160133{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

ROVEQ SUPERDESCALER GEL

ENGLISH:

 • Removes scale effectively
 • Apply directly to scale deposits

Removes scale effectively and is safe to use on stainless steel, most synthetic materials and quality paint finishes. The gel adheres well to the surface and has a long-lasting and thorough effect. Do not use on calcareous materials.

Instructions: Can be applied directly to the scale deposits. Use a brush if needed. Rinse thoroughly with water.

Contains: SULPHAMIC ACID 1-10%.

Safety information 

WARNING: H315 Causes skin irritation. H319 Causes serious eye irritation. P264 Wash hands thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P302+352 IF ON SKIN: Wash with plenty of water. P305+351+338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice.

Back to overview.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444161211392{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

ROVEQ SUPERENTKALKER GEL

DEUTSCH:

 • Entfernt Kalk effektiv
 • Direkt auf den Kalkanschlag anzubringen

Entfernt Kalk effektiv und ist sicher in der Anwendung bei Edelstahl, den meisten Kunststoffen und bemalten Oberflächen. Das Gel haftet optimal an der Oberfläche und hat eine langanhaltende und gründliche Wirkung. Nicht anzuwenden auf kalkhaltigen Materialien.

Anleitung: Kann direkt auf den Kalkanschlag angebracht werden. Den Anschlag eventuell mit Hilfe einer Bürste ablösen. Gründlich mit Wasser nachspülen.

enthält: Sulfaminsäure 1 -10%.

Sicherheitsinformationen:

Warnung: H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P264 Nach Gebrauch handen gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P302+352 Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.. P305+351+338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Züruck zur liste.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444163497623{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;background-color: #f2f2f2 !important;border-color: #1e73be !important;}”]

ROVEQ TOILETREINIGER

NEDERLANDS:

 • Hygiënisch, snel en effectief
 • Verwijdert vuil en urinesteen

Een bijzonder krachtige reiniger welke vuil en urinesteen verwijdert dankzij een speciale formule. De gel hecht zich optimaal onder de rand van de toiletpot en werkt lang en grondig door. Door de hygiënische werking verdwijnen nare geuren en blijft het toilet lang fris ruiken. Ook geschikt voor RVS. Niet gebruiken op kalkhoudende materialen.

Gebruiksaanwijzing: Draai de veiligheidsdop van de fles. Richt de opening naar boven en spuit de gel onder de toiletrand. Even laten inwerken en vervolgens uitborstelen.

Ingredienten: Sulfaminezuur 1-10%

Veiligheidsinformatie:  EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

Terug naar overzicht.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444163763203{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;background-color: #f2f2f2 !important;border-color: #1e73be !important;}”]

ROVEQ TOILET CLEANER

ENGLISH:

 • Hygienic, quick and effective
 • Removes dirt and uric scale

A powerful cleaning and descaling product that removes dirt and uric scale thanks to a special formula. The gel adheres well to the surface and has a long-lasting and thorough effect. The sanitizing effect gets rid of nasty odours and keeps the toilet smelling fresh longer. Suitable for use on stainless steel. Do not use on calcareous materials.

Instructions: Twist off of the safety cap. Aim the opening upwards and distribute the gel under the toilet rim. Allow the product to take effect and scrub with a brush.

Contains: SULPHAMIC ACID 1-10%

Safety information:  EUH210: Safety data sheet available upon request.

Back to overview.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444164011524{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

ROVEQ TOILETTENREINIGER

DEUTSCH:

 • Hygienisch, schnell und effektiv
 • Entfernt Schmutz und Harnstein

Ein besonders starkes Reinigungsmittel, das Schmutz und Harnstein entfernt Dank einer speziellen Formel. Das Gel bleibt optimal unter dem Toilettenrand haften und wirkt lange und gründlich. Durch die hygienische Wirkung verschwinden unangenehme Gerüche, und die Toilette riecht lange Frisch. Auch auf Edelstahl anwendbar. Nicht anzuwenden auf kalkhaltigen Materialien.

Anleitung: Den Sicherheitsverschluss abschrauben. Die Öffnung nach oben richten und das Gel unter den Toilettenrand spritzen. Kurz einwirken lassen und mit einer Bürste nachbearbeiten.

enthält: Sulfaminsäure 1 -10%.

Sicherheitsinformationen: EUH210Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Züruck zur liste.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444164640594{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;background-color: #f2f2f2 !important;border-color: #1e73be !important;}”]

GLASREINIGER

NEDERLANDS:

 • Droogt snel
 • Streeploos resultaat

Geschikt voor het streeploos reinigen van (plexi)glas, marmer, tegels en RVS.

Gebruiksaanwijzing: Glasreiniger op het oppervlak aanbrengen. Verdeel de glasreiniger met een doek of spons over het oppervlak. Droogwrijven met een droge schone doek.

Ingredienten: ISOPROPYL ALCOHOL <1%.

Veiligheidsinformatie: Geen classificatie onder CLP.

Terug naar overzicht.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444164844324{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;background-color: #f2f2f2 !important;border-color: #1e73be !important;}”]

ROVEQ GLASS CLEANER

ENGLISH:

 • Fast drying
 • Streak free result

Suitable for streak free cleaning of glass, Perspex, marble, tiles and stainless steel.

Instructions: Apply the glass cleaner to the surface. Distribute the cleaner over the surface with a cloth or a sponge. Wipe with a clean dry cloth.

Contains: ISOPROPYL ALCOHOL <1%.

Safety information: No classification under CLP.

Back to overview.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444165425146{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

ROVEQ GLASREINIGER

DEUTSCH:

 • Trocknet schnell
 • Streifenfreies Ergebnis

Geeignet zur streifenfreien Reinigung von Glas, Plexiglas, Marmor, Fliessen und Edelstahl.

Anleitung: Den Glasreiniger auf die Oberfläche anbringen. Den Glasreiniger mit einem Tuch oder Schwamm auf der Oberfläche verteilen. Mit einem sauberen trockenen Tuch abwischen.

enthält: ISOPROPYL ALCOHOL <1%.

Sicherheitsinformationen: Keine Einstufung nach CLP.

Züruck zur liste.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444165908223{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;background-color: #f2f2f2 !important;border-color: #1e73be !important;}”]

ROVEQ INDUSTRIËLE ONTVETTER

NEDERLANDS:

 • Geconcentreerde ontvetter
 • Veilig gebruik op RVS en aluminium

Toepassing: Geconcentreerde ontvetter voor algemeen gebruik. Veilig te gebruiken op RVS, aluminium, kunststof en geverfde oppervlakken van goede kwaliteit. Geschikt voor gebruik in de keuken en de industrie.

Gebruiksaanwijzing: Gebruik onverdund of verdund met maximaal 5 delen water. Op het oppervlak aanbrengen met een spons, borstel of sprayfles. 5 tot 15 minuten laten inwerken. Het oppervlak eventueel nabehandelen met een spons of borstel. Afspoelen met water of afnemen met een doek.

BEVAT: 3-BUTOXY-2-PROPANOL 1-10%. ALKYL POLYOXYETHENE GLYCOL ETHER 1-10%. SODIUM XYLENE SULFONATE 1-10%.

Veiligheidsinformatie: 

WAARSCHUWING: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Terug naar overzicht.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444166162878{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

INDUSTRIAL DEGREASER

ENGLISH:

 • Concentrated degreaser
 • Safe to use on stainless steel and aluminium

Concentrated degreaser for general use. Safe to use on stainless steel, aluminium, synthetic materials and quality paint finishes. Suitable for use in kitchens and various sectors of industry.

Instructions: Use undiluted or diluted with a maximum of 5 parts water. Apply to the surface with a sponge, brush or spray bottle. Allow degreaser to work for 5 to 15 minutes. If needed, scrub with a sponge or brush. Rinse with water or wipe with a cloth.

Contains: 3-BUTOXYPROPAN-2-OL 1-10%. ALKYL POLYOXYETHENE GLYCOL ETHER 1-10%. SODIUM XYLENE SULFONATE 1-10%.

Safety information 

WARNING: H319 Causes serious eye irritation. P264 Wash hands thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+351+338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice.

Back to overview.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444166462618{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

ROVEQ INDUSTRIELLER ENTVETTER

DEUTSCH:

 • Konzentrierter Entfetter
 • Sicher anzuwenden bei Edelstahl und Aluminium

Konzentrierter Entfetter zur allgemeinen Anwendung. Sicher anzuwenden bei Edelstahl, Aluminium, Kunststoffen und bemalten  Oberflächen. Geeignet zur Anwendung in Küchen und zur industriellen Anwendung.

Anleitung: Unverdünnt oder verdünnt anwenden mit maximal 5 Anteilen Wasser. Auf die Oberfläche anbringen mit einem Schwamm, einer Bürste oder einer Sprühflasche. 5 bis 15 Minuten einwirken lassen. Die Oberfläche eventuell noch mit Schwamm oder Bürste nachbearbeiten. Mit Wasser abspülen oder mit einem Tuch abwischen.

enthält: 3-BUTOXYPROPAN-2-OL 1-10%. ALKYL POLYOXYETHENE GLYCOL ETHER 1-10%. SODIUM XYLENE SULFONATE 1-10%.

Sicherheitsinformationen:

Warnung: H319 Verursacht schwere Augenreizung. P264 Nach Gebrauch handen gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+351+338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Züruck zur liste.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444166880813{margin: 0px !important;border-width: 0px !important;background-color: #f2f2f2 !important;border-color: #1e73be !important;}”]

ROVEQ HYGIËNISCHE REINIGER

NEDERLANDS:

 • Verwijdert vet en vuil met gemak
 • Voorkomt geuroverlast
 • Hygiënisch, snel en effectief

Geconcentreerde reiniger voor interieur en sanitair. Bevat geen giftige stoffen en is volledig wateroplosbaar. Verwijdert vet, vuil en nare geurtjes effectief dankzij een speciale formule.

Gebruiksaanwijzing: Gebruik verdund met maximaal 10 delen water. Op het oppervlak aanbrengen met spons, borstel of sprayfles en laten inwerken. Het oppervlak eventueel nabehandelen met een spons of borstel en daarna afspoelen met water of afnemen met een doek.

BEVAT: TRISODIUM PHOSPHATE 1-10%. SODIUM NITRATE 1-10%. LUTENSOL XL 140 <1%. SODIUM SILICATE (27.6%) <1%. AMMONYX LO <1%. QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL-C12-16 ALKYLDIMETHYL, CHLORIDES <1%.

Veiligheidsinformatie: 

WAARSCHUWING: H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen. P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P305+351+338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+313 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

Terug naar overzicht.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444167126961{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

ROVEQ HYGIENIC CLEANER

ENGLISH:

 • Easily removes grease and dirt
 • Prevents odours
 • Hygienic, quick and effective

Concentrated cleaner for sanitation and in-house cleaning. Does not contain toxic chemicals. Completely water-soluble. Effectively removes grease, dirt and odours thanks to a special formula.

Instructions: Use undiluted or diluted with a maximum of 10 parts water. Apply to the surface with a sponge, brush or spray bottle and allow the product to take effect. If needed, scrub with a sponge or brush. Rinse with water or wipe with a cloth.

Contains: TRISODIUM PHOSPHATE 1-10%. SODIUM NITRATE 1-10%. LUTENSOL XL 140 <1%. SODIUM SILICATE 27.6% <1%. AMMONYX LO <1%. QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL-C12-16 ALKYLDIMETHYL, CHLORIDES <1%.

Safety information 

WARNING: H319 Causes serious eye irritation. P264 Wash hands thoroughly after handling. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P305+351+338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P337+P313 If eye irritation persists: Get medical advice.

Back to overview.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_separator color=”#1e73be” type=”normal” thickness=”5″ up=”” down=””][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”container” padding_top=”” padding_bottom=””][vc_column][vc_column_text css=”.vc_custom_1444167480336{background-color: #f2f2f2 !important;}”]

ROVEQ HYGIENEREINIGER

DEUTSCH:

 • Entfernt ganz leicht Fett und Schmutz
 • Vorbeugend gegen Geruch
 • Hygienisch, schnell und effektiv.

Konzentriertes Reinigungsmittel für den sanitären und häuslichen Bereich. Enthält keine giftigen Stoffe. Entfernt Fett, Schmutz und unangenehme Gerüche effektiv Dank einer speziellen Formel.

Anleitung: Unverdünnt oder verdünnt anwenden mit maximal 10 Anteilen Wasser. Auf die Oberfläche anbringen mit einem Schwamm, einer Bürste oder einer Sprühflasche und einwirken lassen. Eventuell noch mit Schwamm oder Bürste nachbearbeiten. Mit Wasser abspülen oder mit einem Tuch abwischen.

enthält: TRISODIUM PHOSPHATE 1-10%. SODIUM NITRATE 1-10%. LUTENSOL XL 140 <1%. SODIUM SILICATE 27.6% <1%. AMMONYX LO <1%. QUATERNARY AMMONIUM COMPOUNDS, BENZYL-C12-16 ALKYLDIMETHYL, CHLORIDES <1%.

Sicherheitsinformationen:

Warnung: H319 Verursacht schwere Augenreizung. P264 Nach Gebrauch handen gründlich waschen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+351+338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Züruck zur liste.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]